screen 1

Sønderjysk tradition.

Guldkonfirmation er en helt speciel sønderjysk tradition, hvor konfirmanderne mødes igen efter 50 år. Ved Brede kirke er det Palmesøndag, da man førhen havde konfirmation søndagen inden påske. 

 

Guldkonfirmandernes initiativ.

Initiativet til arrangementet skal komme fra guldkonfirmanderne selv. Fra kirkens side vil man kunne hente hjælp hos sognepræsten med at finde navne og adresser på de tidligere konfirmander.

Ligeledes vil meninghedsrådet være vært for morgenkaffe til guldkonfirmanderne inden gudstjenesten, Palmesøndag.

Guldkonfirmation i Brede.

Som sagt er det blandt de tidligere konfirmander, der skal tages initiativ til at sende invitationer ud. Det normale forløb for selve arrangementet er følgende:

Kl. 9:00 Morgenkaffe
Guldkonfirmander og ægtefæller mødes til morgenkaffe i konfirmandstuen

Kl. 10:00 Gudstjenesten
Under præludiet går guldkonfirmanderne i procession ind i kirken sammen med præsten.
Gudstjenesten forløber ellers næsten normalt.
Under postludiet går præsten og guldkonfirmanderne atter ud i procession
Efter gudstjenesten tages ofte et nyt konfirmationsbillede - 50 år efter...

 

Arrangement efter gudstjenesten
Et eventuelt arrangement efter gudstjenesten sker på guldkonfirmandernes eget initiativ. Inspiration til dette, kan ses i beskrivelserne af tidligere arrangementer..

Mindegudstjeneste

Der er mindegudstjeneste i Brede kirke, søndag d. 4. november 2018 kl. 16.30.