screen 1

Palmesøndag 2005

Derefter var der middag på den gamle kro. Her gik snakken lystigt til en typisk konfirmantionsmenu fra 55: Suppe, Steg og Fløderand..

Konfirmanderne fra 1955 sammen med provst Holdt.

Kedde og Søren havde sørget for at alle blev indbudt til Guldkonfirmation - Palmesøndag 2005

Forårskoncert med Marskens Guld

”Sønderjyske sange og salmer fra

Tønder og omegn”.

Tirsdag den 6. marts kl. 19.30

Marskens Guld er et lokalt forankret orkester bestående af Halvor

Læs mere