screen 1

Indsættelse af ny sognepræst i Brede kirke

Indsættelse af ny sognepræst i Brede Sogn, søndag d. 17 marts 2002.

Procession
Forrest til venstre, Kirkeværge Erik Godsk og til højre Menighedsrådsformand Birgit Nissen
I anden række: Fra venstre ny sognepræst i Brede, Christina Holm Egelund og til højre: Provst Steen Tygesen, Tønder Provsti

Forårskoncert med Marskens Guld

”Sønderjyske sange og salmer fra

Tønder og omegn”.

Tirsdag den 6. marts kl. 19.30

Marskens Guld er et lokalt forankret orkester bestående af Halvor

Læs mere