screen 1

Indsættelse af Lone Uldall Jørgensen

Når sognepræst Christina Holm Egelund sidst i maj går på barselsorlov, overtager jeg for en tid hendes embede i Brede. Mit navn er Lone Uldall Jørgensen, jeg bor i Tønder med min mand sognepræst Jens Elkjær Petersen og vore to døtre Anne-Sophie på 16 år og Marie-Louise på 12 år.

Jeg er opvokset ikke så langt fra Brede nemlig i Løgumgård.

Jeg er præst og har været det i 14 år. Da vi bor i min mands præstegård, kan jeg ikke sidde i et embede, hvor der er bopælspligt. Så jeg har i årenes løb haft en del præstevikariater rundt omkring i Sønderjylland.

Jeg glæder mig meget til at gå i gang med arbejdet i Brede og til at lære såvel sognet som dets beboere at kende. Jeg har ikke fast træffetid i præstegården, men jeg vil ofte være der, og så er jeg jo aldrig længere end et telefonopkald væk – og der er jo heldigvis ikke langt fra Tønder til Bredebro.

Man kan fortsat ringe på præstegårdens nummer, og man vil så få fat i mig i stedet for Christina Egelund.
Jeg glæder mig til at møde jer!

Venlig hilsen

Lone Uldall Jørgensen

 

Forårskoncert med Marskens Guld

”Sønderjyske sange og salmer fra

Tønder og omegn”.

Tirsdag den 6. marts kl. 19.30

Marskens Guld er et lokalt forankret orkester bestående af Halvor

Læs mere