screen 1

Gravermedhjælper ved Brede Kirke

En stilling som gravermedhjælper ved Brede Kirke er ledig til besættelse 1. marts 2018 eller snarest derefter.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. I perioden 1. december til 1. marts vinterhjemsendes. Der er mulighed for afløsning for graveren i denne periode.

Aflønning sker på timebasis.

I stillingen indgår afløsning for graver med kirketjeneste.

Afhængig af opgaver og årstid kan der i perioder forventes merarbejde.

 

Gravermedhjælperen forventes

i samarbejde med vores graver at varetage følgende kerneopgaver

 

  vedligeholdelse af kirkegård og øvrige udearealer, herunder blomsterplantning, hækklipning og grandækning

  tilsyn, ren- og vedligeholdelse af kirken

  klargøre kirken til gudstjenester/kirkelige handlinger

  afløse graveren på dennes ferie- og fridage både som graver og kirketjener

 

Vi søger

en medarbejder med god praktisk sans og evner, der

 

  har gode samarbejdsevner, er udadvendt og som vi forventer vil indgå i et tæt arbejdsfællesskab med graveren og kirkens øvrige medarbejdere og menighedsrådets medlemmer

  kan arbejde selvstændigt og omhyggeligt, ansvarsbevidst og samvittighedsfuldt

  har et positivt livssyn, godt humør og en god fornemmelse for arbejdets særlige karakter

  kan møde pårørende og andre besøgende i kirken og på kirkegården med respekt, åbenhed og hjælpsomhed

 

Vi tilbyder

en stilling med indflydelse på egen hverdag i en aktiv kirke, som er åben for forskellighed. Her er et godt arbejdsfælleskab med engagerede medarbejdere, som har fokus på menighedens liv og vækst, uanset hvilke arbejdsopgaver man indgår i.

 

Ansættelse sker ved Brede Kirke, Kirkegade 17, 6261 Bredebro

 

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere  på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse Kr. 244.264 (trin 1) og kr. 249.809 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 280.447 (trin 1) og kr. 287.378 (trin 2) (nutidskroner).

 

Ansøgningen sendes til kontaktperson for Brede Kirke, Tove Møller, Søndervang 32, 6261 Bredebro. Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. sensest torsdag 1.2. 2018.

Oplysninger om stillingen fås hos ovenstående på tlf. 61392296 og hos graver Kim Hansen tlf. 21753048.

 

Menighedsrådet gør opmærksom på, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

 

 

Gravermedhjælper ved Brede Kirke

En stilling som gravermedhjælper ved Brede Kirke er ledig til besættelse 1. marts 2018 eller snarest derefter.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. I

Læs mere