screen 1

Kirkekaffe august, 2017

Der er kirkekaffe i Brede konfirmandstue efter højmessen søndag d. 13. august

Forårskoncert med Marskens Guld

”Sønderjyske sange og salmer fra

Tønder og omegn”.

Tirsdag den 6. marts kl. 19.30

Marskens Guld er et lokalt forankret orkester bestående af Halvor

Læs mere