screen 1

Kirkekaffe november 2017

Søndag d. 12. novemberr 2017 er der kirkekaffe efter højmessen.

Alle er velkomne. 

Mindegudstjeneste

Der er mindegudstjeneste i Brede kirke, søndag d. 4. november 2018 kl. 16.30.