screen 1

Brede Kirke


Alteret

Brede kirke er som de fleste kirker her i Sydvestjylland en middelalderkirke fra Valdemarstiden. Men ved et besøg i kirken, vil man opleve en lang række lidt specielle detaljer:


Ved prædikestolen og altertavlen er bemalingen (staffering) bevaret fra 1775 og er holdt i varme farver.

I altertavlen har samme kunstner, Johann Colp, indsat et nadverbillede, hvor der drikkes øl..

På pulpituret har man lavet en række loger, som før i tiden blev lejet ud til egnens rigeste

Et epitafium fortæller en grum historie om sømanden Jørgen Martensen, som blev slået ihjel af sørøvere.

Kirkeskibet, som også har en spændende historie

 

 


 

Altertavle

Altertavlen

Altertavlen er fra begyndelsen af 1600-tallet, men er malet i de nuværende farver omkring 1775.

 

Alterbilledet

Fra den tid stammer også det farverige alterbillede af Jesu nadver med disciplene, hvor kunsteren -Johann Colp- har sat øl på bordet som uundværlig selvfølge og malet billedets giver i "herremandstøj" fra 1600-tallet som en af disciplene og sat sig selv i glas og ramme over Jesus.

 

 

Forvisning til tårnrummet 

Midlertidig alterbillede

Billedet er vendt tilbage til altertavlen i 1986 efter i 100 år at være forvist til tårnrummet, fordi det var "menigheden til foragelse". Frem til 1986 havde man isat et mere "stuerent" billede: Jesus og den bodfærdige synderinde". Dette billede hænger til gengæld idag i tårnrummet.  

 

 

 Tilbage til TOPPEN


Mindegudstjeneste

Der er mindegudstjeneste i Brede kirke, søndag d. 4. november 2018 kl. 16.30.