screen 1

 

Modelskibet i Brede Kirke

Modelskibet er opsat i 1942 og er en model af en tremastet jernbark fra Fanø, der blev bygget i Hamborg 1876. Skibet forliste ved Madagascar i 1906. Det oprindelige navn på skibet var Tersera. Men ved opsættelsen i Brede kirke valgte man at give det navnet Dagmar. Det betyder den fredssæle og det havde vel lidt symbolsk betydning i 1942 under besættelsen.

Kirkeskib1

Skibet blev erhvervet i 1942. Om dette beretter Provst Holdt:
Til Jul havde vi den Glæde, at kunne ophænge et Modelskib over Kirkens Midtergang.Skibet er en smukt forarbejdet Model af et forhenværende Fanø Skib, en Tremaster, der forliste 1906 ud for Madagascar. Den er bygget af fhv. Kaptajn C. B. Jensen i Ribe og ejedes hidtil af fhv. Bankkasserer J.F. Riddermand Vilandt i Ribe, der har overladt os Skibet for 400 kr.

 

Kirkeskib2

En gave fra Sparekassen Bredebo

Provst Holdt: Det er Sparekassen I Brede Sogn, der staar som Giver. Skibet er afgjort en Pryd for Kirken
Om 1942, beretter Holdt videre: Der har været usædvanlig mange Barnedaab i det forløbne Aar, 54Dagmar

Kirkeskib4Egentlig hed skibet Tersera. Men under indtryk af tiden navngav man det Dagmar - den fredssæle

 

Tersera
Læs beretningerne om Tersera, som modellen er lavet ud fra..

 

 Tilbage til TOPPEN


 

Dokumenter der er gemt i skibet

DagmarBrede Sogns Sparekasse har til Kirkens Udsmykning skænket et Modelskib, som skal hænges op i Kirken nu til Jul og indvies ved Gudstjenesten Juledag.

Skibet er en nøjagtig og meget smuk Model af en Fuldrigger fra Fanø, der i 1906 forliste ud for Madagascar; det er udført af den kendte Modelskibsbygger, fhv. Kaptajn C.B.Jensen i Ribe og ejedes hidtil af Bankkasserer Riddermand Vilandt i Ribe, der i sin Ungdom selv har sejlet med fregatten.

Skibets oprindelige Navn var "Melpomene" (en græsk Gudindes Navn) Siden bar det Navnet "Tersera", opkaldt efter Skibsførerens tredie Barn. Vi har givet det Navnet "Dagmar", hvilket betyder "den fredsæle", efter den kendte danske Dronning af samme Navn, den smukke og gode tjekkiske Kongedatter, der blev Valdemar Sejrs første Hustru"

 

"Hun kom uden Tynge, hun kom med Fred,

hun kom goden Bonde til Lise;

havde Danmark altid saadanne Blomster,

man skulde dem ære og prise"

(Folkevisen)

Sandsynligvis skrevet af provst Holdt i 1942. Genindlagt i kirkeskibet ved renoveringen i 1995 af konservator Ove Andreasen.

 

 Tilbage til TOPPEN


Kirkeskibet

Aage Krog Jensen fra Fanø Skibsrederforening har fremskaffet nedenstående oplysninger om kirkens skib.

Aage Krog Jensen kommer forøvrigt selv fra Bredebro. Han boede her med sine forældre 1948 – 1953.

 

Data for Tersera: 

Bruttoregisterton: 1063
Nettoregisterton 1024
længde 205 fod
bredde 33 fod
dybgang 20 fod
Kendingsbogstaver: N.C.L.G.

Bygget i Hamborg

Tercera” blev bygget i Reiherstieg, Hamborg i 1876 og navngivet ”Melpomene”. Materialet var jern og skibet blev bygget som fuldrigger, ca. 1891 blev skibet omtaklet til at være et barkskib.
Skibet blev købt d. 9. august 1890 i Hamborg, pris 134000 kr. og omdøbt til ”Tercera”

 

 

D.F.S.S - et rederi, stiftet af C.P.Holm med det formål, at sejlskibsfolket skulle slutte sig sammen mod dampskibene. 
Men den kamp tabte de - desværre...


 


Skibsredere:

A/S J.P. Holm, København, 1890 – 1897
C.P. Holm, Nordby Fanø 1897 – 1906


Skibsførere:

C.P. Holm, Nordby Fanø 1890 – 1895
P.P. Holm, Nordby Fanø 1895 – 1899
N.P. Pedersen, Nordby Fanø 1899 – 1905
Hans M. Beck, Nordby Fanø 1905
N.P. Pedersen, Nordby Fanø 1905 - 1906

Efter købet blev skibet ført af skibsrederens bror, Casper Pedersen Holm , født 1848 og død 31.5 1909. Han købte senere selv en hel del skibe og blev en anset skibsreder på Fanø. Nekrolog findes i Fanø Ugeblad 5.6 1909. Læs beretningen om en rejse med C.P. Holm som kaptajn, der fik et tragisk udfald med tabet af en sømand, kaptajnens søn.

Tercera afsejlede fra Cardiff d.25.11 1905 med en ladning kul på 1579 ton til Dar Es Salaam. Kaptajn ombord var N.P.Pedersen. Kort efter kl. 22.30 d. 19.02 1906 løb skibet på et rev udfor Juan De Nova, Madagascar.

Hele besætningen overlevede efter mange strabadser og kom hjem i god behold. Læs beretning om Terseras forlis

 


 Tilbage til TOPPEN

Livet ombord på Tersera

Fanøs storhedstid

Fra midten af det 18. århundrede frem til århundredskiftet oplevede Fanø sin storhedstid som hjemstedet for op mod 100 større sejlskibe. Tersera var et af disse.

På billedet til venstre ses Tersera med besætning, april 1895 i New York. Livet ombord var hårdt. Og kosten på de lange rejser, kan nok forekomme en kende ensformig

På langfart med Tersera

28. December 1893 lagde Tersera fra kaj ved Swansea, lastet med chilesalpeter og kul, der skulle til Sydafrika. Rejsen gik til Cape Town, hvor man ankom 5. marts. Efter lasten var afleveret gik turen til Newcastle, hvor der igen blev lastet kul, der skulle til Taltal på vestkysten af Chile. Hjemrejsen til Europa påbegyndtes 2. September.

Mand overbord !

Natten til den 27. september, da skibet befandt sig midt på Atlanterhavet, løb man ind i en storm. Havet var i voldsomt oprør. Kaptajn ombord var C.P Holm og hans søn, var med ombord som matros. På grund af stormen blev han og andre matroser sendt op ad rebstigerne for at redde sejl og fastgøre tværbjælker mv. Pludselig høres et nødråb, der var en matros, der var faldet overbord. Kaptajn Holm kastede straks en redningsbøje ud. Men sønnen kunne ikke nå den og råbte om hjælp til sin far. Men han kunne kun svare tilbage: "Bed til Gud, min dreng, for jeg kan ikke hjælpe dig"

Sejlskibstiden bragte megen velstand til Fanø. Men også mange tragedier. Det fortælles, at ud af et konfirmandhold med 22 drenge omkom de 16 på havet.

D. 12. december 1894 ankom man til Honfleur. Efter hjemkomsten skiftede man kaptajn til P.P. Holm.

C.P Holm blev herefter selv skibsreder og overtog Tersera fra 1897

 

Med kurs mod Dar es Salem

Den 25. november 1905 sejlede Tersera fra Cardiff. I lasten havde den 1579 tons kul. Kursen var sat mod Dar es Salem i Tysk Østafrika. Det nuværende Tanzania.

Land i sigte!

Den 19 februar 1906 havde man nået syd om afrika og sejlede nu mod nord mellem Madagascar og det sydlige afrika. Det blæste op og satte i med et kraftigt regnvejr. Kaptajn ombord var N.P.Pedersen. Klokken 8 om aftenen overlod han vagten til førstestyrmand Chr. Sørensen fra Troense. Han fik ordre til begynde med at lodde havdybden kl. 10.30 og ændre kursen fra nordøst til nord, ligeså snart man kunne nå bunden med loddet. Loddet blev kastet til den opgivne tid uden at nå bunden. Men kort tid efter så man noget mørkt forude og der blev råbt "Land i sigte". Ved råbet sprang kaptajnen op på dækket og hev i roret for at ændre kursen. Men for sent. Skibet ramte revet og sad fast. Terseras endeligt

Kaptajnen kaldte alle mand på dæk. Og natten udviklede sig til et mareridt. I den kraftige blæst kunne man intet stille op. I løbet af natten blev alle redningsbåde på nær en slået i stykker i brændingen. Men da morgenen gryede løjede vinden af og det lykkedes besætningen at redde sig i land i den sidste tiloversblevne redningsbåd. Det var på høje tid. For kort tid efter blev Tersera fulstændig sønderslået af brændingen.

 Tilbage til TOPPEN

Juan de Nova

Øen lå ikke langt fra revet, hvor man var grundstødt. På øen var der i forvejen 1 hvid mand og 6 indfødte. Og de skibbrudne overlevede kun ved at fange skildpadder og fugle. Udsigten til et længere ophold på øen måtte have virket forstemmende på besætningen. Efter 2 ugers ophold besluttedes det i hvert fald, at man selv ville gøre noget. Førstestyrmanden og fire øvrige mænd blev sendt af sted i redningsbåden mod Madagascar, for herfra at skaffe undsætning til de andre, der måtte blive tilbage på øen. En tur på 150 km i åben båd. Men inden de nåede frem til Madagascar, blev den øvrige besætning efter 24 dages ophold på øen taget op af en forbipasserende engelsk damper, Northumberland. Fra denne blev de den 23. Marts landsat på på Sri Lanka. De 5 mand i redningsbåden nåede frem til Tamatave på Madagascar. Og efter, at de havde konstateret at de andre var kommet i sikkerhed, blev de selv sendt hjem af myndighederne. Og dermed slutter beretningen om Tersera, der idag mest sandsynligt må befinde sig på havets bund ved den sydlige eller sydøstlige del af revet ved Juan de Nova.

 

Fransk ø, der ligger mellem Madagascar og det sydlige afrika Terseras sidste rejse er markeret på kortet. Klik på zoom, for at følge Terseras sidste rejse.

 

Luftfoto af Juan da Nova

Øen er omgivet af koralrev. Og dette sammenholdt med de tropiske cykloner, der kan hærge i området, har gjort revene omkring øen til en kirkegård for mange skibsvrag. I 1700 tallet var området hærget af pirater og på Juan da Nova holdt en af dem til, Olivier de Vasseur, der blev fanget og henrettet i 1730.

Øen er sammen med en række andre småøer i området i fransk besiddelse, samlet kaldet "La Réunion"

Det var her på revene ved Juan da Nova Tersera forliste i 1906

 

 

 Tilbage til TOPPEN


 

Renovering af modelskibet - 1995

Renovering af kirkeskibetFra konservator Ove Andreasen, Odense har vi modtaget følgende beretning om en gennemgribende renovering af modelskibet, der blev foretaget i 1995.

En sådan beretning skal indsendes

til museet på Kronborg. 

Til dette museum skal der iøvrigt sendes indberetning om nye kirkeskibe samt renovering af de eksisterende.

Odense, 25. april, 1995

Undertegnede har haft kirkeskibet Dagmar, Brede Kirke til restaurering.

Følgende arbejde er udført:

 

Modellen er renset og støvsuget, al den stående og løbende rigning er afvasket i 25% spritvand. Master og rundholter er afvasket i 3% ammoniumvand.

Kirkeskibet i Brede KirkeRigningen er gennemgået , og al den itubrudte del er fornyet med nyt bomuldsgarn, slået på egen reberbane, farvet og vokset. Rigningen i øvrigt gennemgået for mørhed, og en del af rigningen er også her dels restaureret, dels udskiftet med nyt bomuldsgarn, ligeledes slået på reberbane, farvet og vokset.

Skroget er støvsuget og afrenset med pensel. Afvasket med 3% ammoniumvand. Al opstående har været ude for at få en omgang. Direkte skader er repareret, men ellers er maling og lakering retoucheret med blid hånd. Dækket havde en del fugtskader, så dette er retoucheret og lakeret helt op

Skroget havde for og agter nogle grimme fugtskader, samt begyndende råd. Der er gået i dybden, alt råddent er fjernet, derefter repareret med nyt træ og plastisk materiale. Der er på samme steder foretaget en bevarende imprægnering med base.

Skroget er derefter malet helt op igen. To nye lænseporte fremstillet i 1 mm messing, ny kæde ude ved bobstaget. Joller er repareret og retoucheret, ligeledes er buttelurstræberne og ankrene repareret og retoucherede.

Navnestanderen var bevaringsværdig. Den er vasket i mild sæbevand i hånden, og efter tørring hængt på plads igen.

Nyt lodsflag og Dannebrog fremstillet efter målene på de gamle flag .

 

Der er hermed foretaget en meget smuk restaurering, under hensyntagen til bevarelse af modellens udseende, samt skyldig respekt for modelbyggeren, Kaptajn C. B. Jensen's arbejde, samt hensynet til den kirke, hvori modellen hænger.

Garnet, som er brugt til rigningen er D.M.C. Hæklegarn fra Frankrig, maling er alt af fabrikat Humbrol.

Med venlig hilsen

Ove Andreasen

 

 

 

Tilbage til TOPPEN

Mindegudstjeneste

Der er mindegudstjeneste i Brede kirke, søndag d. 4. november 2018 kl. 16.30.