screen 1

Pulpiturer i Brede kirke


Kirkerummet

Brede kirke har, som de fleste andre kirker, alteret placeret i den østre ende og tårnet mod vest. I den vestre ende er der et pulpitur, hvorpå orglet er placeret. Det er det ældste af pulpiturerne i kirken.

Mod nord, det vil sige i kvindesiden har man senere tilføjet et ekstra pulpitur. På dette pulpitur findes en række loger, burene, som de mere velhavende i sognet kunne leje, således at man kunne overvære gudtjenesterne lidt hævet over de almindelige kirkegængere.

BredeKirke-Kirkegang

 

Nordpulpituret

Pulpituret med "Burene". Egentlig er der et meget dårlig udsyn fra de fleste af disse og pladsforholdene er trange. 

Billedfelterne på pulpituret:

1. Verdens og menneskenes skabelse
2. Maria bebudelse
3. Jesus fødsel
4. Jesus omskæring
osv. der er 21 ialt.

NordpupilturerVestpulpitur

Pulpituret, hvor orglet er placeret. Dette er det ældste af pulpiturerne i kirken. 

Billedfelterne på pulpituret:

1. Matthæus
2. Markus
3. Paulus med sværd og bog
osv. der er 12 ialt

 


Prædikestolen

detaliestol


Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet og er en typisk Tønder-model, som man kan møde i mange andre kirker på egnen. Alligevel adskiller den sig fra andre på grund af bemalingen - Stafferingen - som er udført af Johan Conrad Colp samtidig med alteret.

Der er 6 felter med forskellige motiver.

På billederne ses:

1. Jesus forkyndelse for hyrderne.
2. Jesus dåb.
3. Jesu fødsel
4. Korsfæstelsen.
5. Opstandelsen.
6. Himmelfart.

BredeKirke-Pupilturer-Praedikestol 
 

Jørgen Martensen fra Trælborg

Epitafium fra 1676 med sømanden Jørgen Martensen fra Trælborg, der døde 30 år gammel "under tyrkisk trældoms fængsel eller slaveri" Han ses lænket til en blok og piskes af en tyrk. Han har sit tøj hjemme fra: brun frakke, sorte knæbenklæder og grå strømper. Tyrken er mere farverig: blå kofte, røde ærmer og hvid turban. Martensen holder sit hjerte i hånden og der står "ah" på det."I hjørnet for oven til højre er der et hjerte til, med øjne og øre, hvorfra der går en lysstråle ned til den liggende med påskriften: "Jeg haffuer set alt det Laban giør dig". I øverste venstre hjørne bedes der for ham i kirken, selv om det egentlig kun er altertavlen, der har lighed med kirken. Præsten derimod kan genkendes, Det er Laurids Friis. Der findes i kirken en mindetavle for ham, forfattet på tysk. Bag piskescenen er til højre ses en islamisk helligdom, med en kopi af den sorte sten i Kaba'en i Mekka. Over dette ses to engle, der fører den døde frem til Kristus. 

Man samlede ind på egnen til at løskøbe ham fra hans fangenskab. Men da underretningen kom om hans død brugte man pengene på dette højst usædvanlige epitafium.


Mindegudstjeneste

Der er mindegudstjeneste i Brede kirke, søndag d. 4. november 2018 kl. 16.30.