screen 1

Minikonfirmander

Fra 2002 er der i Brede Sogn åbnet mulighed for, at børn fra 3. klasse på Bredebro skole kan deltage i undervisningen som minikonfirmander. 

Tilbuddet kan betragtes som en optakt til den traditionelle konfirmationsundervisning. Ideen med minikonfirmander er, at børnene bliver fortrolige med kirken og det, der sker i kirken. Selve undervisningen er ganske uformel og baseret på sang, leg og gode oplevelser. Håbet er, at børnene derigennem får oplevelsen af, at kirken er et spændende sted at være – for det skal være sjovt at gå til minikonfirmand.

Tidspunkter for minikonfirmand undervisning vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og der vil også komme besked derom på skolen.


Konfirmander

Elever fra 7 klasse på Bredebro Skole tilbydes deltagelse. Der afholdes konfirmation 2 søndag efter påske. Konfirmandforberedelsen forløber typisk fra september måned året før og frem til konfirmationen. 

Kirke og skole  
Brede Kirkes konfirmander kommer fra Bredebro Skole. Tilmeldingen til konfirmand undervisning sker til sognepræsten. Der vil komme information på skolen til 6. klasse om hvor og hvornår indskrivningen til undervisningen vil finde sted.

Undervisningen

Undervisningen foregår i konfirmandstuen ved præsteboligen. Undervisningen vil, grundet den nye skolereform, ikke udelukkende være i skoletiden, hvorfor de kommende konfirmander også skal komme til konfirmationsforberedelse i deres fritid. Dette betyder, at undervisningen vil være en blanding af heldagsundervisning og eftermiddags - eller aftensundervisning. Dette vil I høre nærmere om, når I kommer til konfirmationsindskrivning. 

I forløbet kan der også indgå udflugter og weekend ophold m.m.

Konfirmationen

Konfirmationsdagen i Bredebro er den anden søndag efter påske. Så den ligger normalt i april eller maj måned. Da påsken ligger forskelligt fra år til år, er nogle årgange heldige, de får næsten en måneds længere konfirmandundervisning. Nedenfor kan man se konfirmationsdatoer for kommende årgange.

7. klasse Søndag d. 04 Maj 2014
6. klasse Søndag d. 19 April 2015
5. klasse Søndag d. 10 April 2016
4. klasse Søndag d. 30 April 2017
3. klasse Søndag d. 15 April 2018
2. klasse Søndag d. 05 Maj 2019
1. klasse Søndag d. 26 April 2020
Børnehaveklassen Søndag d. 18 April 2021

 


Guldkonfirmander

Efter gammel sønderjysk skik mødes konfirmanderne 50 år efter deres konfirmation. Da der før i tiden var konfirmation Palmesøndag afholdes Guldkonfirmationen denne dag, men det kan dog variere. Initiativet til afholdelse af Guldkonfirmation sker på guldkonfirmandernes egen foranledning. 

Gudstjenesten
Under præludiet går guldkonfirmanderne i procession ind i kirken sammen med præsten.
Gudstjenesten forløber ellers næsten normalt.
Under postludiet går præsten og guldkonfirmanderne atter ud i procession
Efter gudstjenesten tages ofte et nyt konfirmationsbillede - 50 år efter...

Arrangement efter gudstjenesten
Et eventuelt arrangement efter gudstjenesten sker på guldkonfirmandernes eget initiativ. 


Diamantkonfirmation, Krondiamantkonfirmation og Jernkonfirmation

Afholdelse af Diamantkonfirmation, Krondiamantkonfirmation og Jernkonfirmation sker ligeledes på egen foranledning. 


 

Mindegudstjeneste

Der er mindegudstjeneste i Brede kirke, søndag d. 4. november 2018 kl. 16.30.