screen 1

Om konfirmation

 

luther

Lige siden skoleloven i 1814 er børnene i Danmark blevet konfirmeret i 14 års alderen, i slutningen af 7. klasse. Konfirmationen blev indført under pietismen i 1736, men kan faktisk føres helt tilbage til de ældste menigheder. I de ældste kristne menigheder var dåben primært voksendåb, hvor man inden man blev døbt, modtog undervisning og blev forberedt til at deltage i gudstjenesten. 

Senere blev barnedåb det almindelige, og undervisningen måtte naturligvis foregå efter dåben.

Corfirmatio betyder bekræftelse, og det bruges som et udtryk for beseglingen af dåben, og hang sammen med den. I 1100-tallet skete der imidlertidig en adskillelse tidsmæssigt mellem dåben og det andet led, der nu blev kaldt firmelse.

Firmelse fandt sted i 7-12 års alderen, og blev af kirken stadfæstet som et af de 7 sakramenter (år 1439). Luther havde dog en anden opfattelse af firmelsen, han mente nemlig, at dåben burde stå alene. Han mente heller ikke, at konfirmationen (firmelsen) skulle være et sakramente. Luther så, at der kun kunne findes begrundelse for to sakramenter i Det nye Testamente, nemlig dåben og nadveren.

Dog kunne konfirmationen bevares som en kirkelig skik eller ceremoni. Men Luther opdagede, at det så sløjt ud med folks kendskab til den kristne tro, og fandt derfor, at det var nødvendigt med undervisning som en forudsætning for at forstå søndagens gudstjeneste. Resultatet blev Luthers lille katekismus, som i de følgende år blev en lærebog om kris
tendommen. Efterhånden blev det præsten, der underviste i Den lille Katekismus, og undervisningen blev afsluttet med, at biskoppen overhørte de unge i kirken. Det var dog først i 1736 under Christian den sjette, at et egentligt konfirmationsritual blev udarbejdet, og herefter blev konfirmationen en offentlig og kirkelig højtid. Det var på samme tidspunkt, at det blev bestemt, konfirmationsundervisningen skulle foregå to gang om ugen i et kvart år i præstegården. Undervisningen i skulle afsluttes med en slags offentlig eksamen, hvor menigheden kunne kontrollere de unges kundskaber. Når den offentlige overhøring var overstået, skulle den enkelte konfirmand bekræfte det ja til trosbekendelsen, som deres faddere havde udtalt for dem, da de blev døbt.

Der er gennem tiden blevet lagt meget vægt på, at det var konfirmanden, som nu selv sagde ja til dåbsløftet, men under konfirmandvelsignelsen, udtales det udtrykkeligt, at dåben er Guds gave og at den, der handler i dåben, og dermed i konfirmationen er Gud. I konfirmationen bekræfter Gud sit løfte til de unge, som de modtog i dåben; at Gud er med dem alle deres dage indtil verdens ende. 

Så det som konfirmanderne siger ja til, når de ved alteret bliver spurgt om de "..vil konfirmeres i den kristne tro" er egentlig at opfatte som et JA TAK!

Mindegudstjeneste

Der er mindegudstjeneste i Brede kirke, søndag d. 4. november 2018 kl. 16.30.