screen 1

Takstblad for Brede Kirke, Tønder Provsti 2018

Køb af gravstedsret

Takst
Medlemmer  
Kistegrav 1. fredningsperiode 656
Urnegravsted 1. fredningsperiode 656
Ikke medlemmer  
Kistegrav 1. fredningsperiode 7.523
Urnegravsted 1. fredningsperiode 7523
Forlængelse af fredningsperioden (pr. år)
Gælder for både kiste og urnegravs, uanset længde og antal gravpladser
Medllemmer 67
Ikke medlemmer 67
Begravelse medlemmer  
Kistebegravelser  
Voksengrave 2.637
Børnegrave: For børn op til 15 år 1322
Urnenedsættelse 326
Begravelse ikke medlemmer  
Kistebegravelser  
Voksengrave 3.828
Børnegrave 1965
Urnenedsættelse  
Voksengrave 326
Børnegrave 326
 
 
Der tillægges ikke moms til ovenstående
   

Kistegravsteder

 
Årlig regning Legat 10 år Legat 30 år
Ren. og vedligeholdelse      
1 gravplads 707   21.205
2 gravpladser 887   29.459
3 gravpladser 1050   33.871
4 gravpladser 1150   41.268
Grandækning Standard      
1 gravplads 360   8.793
Fladedækning 443   11.301
2 gravpladser 548   14.412
Fladedækning 757   20.697
3 gravpladser 757   20.697
Fladedækning 1.071   30.117
4 gravpladser 1029   28.855
Fladedækning 1.447   41.490
Pyntning pr. enhed  251   5.651
Sommerblomster      
1 gravplads 201   4010
2 gravpladser 339   8158
3 gravpladser 414   10.410
4 gravpladser 607   16.316
Urnegravstede      
Ren. og vedligeholdelse 393 3.927  
Grandækning 464 4013  
Sommerblomster 201 1.337  

Sommerblomster pr. stk

1 administrationstillæg

10 

67

   
       
       
Obligatorisk vedligeholdelse      
Kistegravsted pr. gravplads med
gravminde plan med græsplæne
    9.750
Kistegravplads u. gravminde (anonym)     6.888
Urnegravsted pr. gravplads med
gravminde plan med græsplæn
  2644   
Urnegravsted u. gravminde   1968   
Bistand til nedlæggelse af gravplade
i plæne samt obligatorisk vase
     
Krans 180 1.132 3397

Leje af kapel - ikke folkekirkemedlemmer

2689    

Timeløn

 

327    
       
Der skal tillægges moms til ovenstående      

Mindegudstjeneste

Der er mindegudstjeneste i Brede kirke, søndag d. 4. november 2018 kl. 16.30.