screen 1

Takstblad for Brede Kirke, Tønder Provsti 2015

Køb af gravstedsret

Takst
Medlemmer  
Kistegrav 1. fredningsperiode 642
Urnegravsted 1. fredningsperiode 642
Ikke medlemmer  
Kistegrav 1. fredningsperiode 7.361
Urnegravsted 1. fredningsperiode 4.731
Forlængelse af fredningsperioden (pr. år)
Gælder for både kiste og urnegravs, uanset længde og antal gravpladser
Medllemmer 65
Ikke medlemmer 65
Begravelse medlemmer  
Kistebegravelser  
Voksengrave 2.580
Børnegrave: For børn op til 15 år 1.293
Urnenedsættelse 319
Begravelse ikke medlemmer  
Kistebegravelser  
Voksengrave 3.746
Børnegrave 1.922
Urnenedsættelse  
Voksengrave 319
Børnegrave 319
 
 
Der tillægges ikke moms til ovenstående
   

Kistegravsteder

 
Årlig regning Legat 10 år Legat 30 år
Ren. og vedligeholdelse      
1 gravplads 691   20.734
2 gravpladser 867   28.831
3 gravpladser 1026   33.125
4 gravpladser 1125   40.364
Grandækning Standard      
1 gravplads 352   8.588
Fladedækning 433   11.042
2 gravpladser 536   14.109
Fladedækning 740   20.244
3 gravpladser 740   20.244
Fladedækning 1.047   29.444
4 gravpladser 1006   28.218
Fladedækning 1.415   40.609
Pyntning pr. enhed  245   5.521
Sommerblomster      
1 gravplads 196   3.926
2 gravpladser 331   7975
3 gravpladser 405   10.183
4 gravpladser 593   15.949
Urnegravstede      
Ren. og vedligeholdelse 384 3.844  
Grandækning 454 3.926  
Sommerblomster 196 1.309  

Sommerblomster pr. stk

1 administrationstillæg

65

   
       
       
Obligatorisk vedligeholdelse      
Kistegravsted pr. gravplads med
gravminde plan med græsplæne
    9.569
Kistegravplads u. gravminde (anonym)     6.748
Urnegravsted pr. gravplads med
gravminde plan med græsplæn
  2577   
Urnegravsted u. gravminde   1923   
Bistand til nedlæggelse af gravplade
i plæne samt obligatorisk vase
614     
Krans 176 1.105 3.313

Leje af kapel - ikke folkekirkemedlemmer

2630     

Timeløn

 

320     
       
Der skal tillægges moms til ovenstående      

Adventskoncert 2017

Søndag d. 3. december 2017 kl. 19.30 , 1.s. i advent, afholdes der adventskoncert i Brede kirke. 

Det er i år Jonas Kardyb Nicholaisen, der sammen

Læs mere